niedziela, Marzec 29, 2020

Jakie meble do restauracji wybrać?

0
meble do restauracji

Kompletując wyposażenie lokalu gastronomicznego – jak restauracja, bar, bistro czy stołówka – najważniejsze są meble. Powinny być wytrzymałe, solidnie wykonane, a także łatwe w utrzymaniu w czystości. Aby zapewnić sobie komfortową pracę i szybkość działania, trzeba zainwestować rozsądnie.

Stosowanie, zalety oraz wykorzystanie programów internetowych dla biur rachunkowych

0
Stosowanie, zalety oraz wykorzystanie programów internetowych dla biur rachunkowych

Coraz bardziej rozwijająca się gospodarka zobowiązuje przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań, które ułatwią pracę, jak również dadzą więcej możliwości samym klientom. Wykonywanie niektórych działań samodzielnie lub za pomocą skonfigurowanych programów komputerowych pozwoli rozwinąć się biznesowi, jak również zaoszczędzić wiele czasu i pracy. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest biuro rachunkowe online.

Czym ono jest? Jakie wynikają zalety z korzystania z tego rodzaju rozwiązania? Jakie oprogramowanie dla biura rachunkowego jest najkorzystniejsze?

Biuro rachunkowe online to nowoczesne i wielce korzystne podejście do współpracy opartej na działaniach przedsiębiorcy z księgowością. Programy biur rachunkowych posiadają rozbudowane możliwości i moduły zapewniające obsługę sprzedaży w firmie. Wiele działań zdalnego biura rachunkowego wykonywanych jest automatycznie, a korzystanie z tego rodzaju rozwiązania umożliwia przedsiębiorcy pełną kontrolę oraz ingerencję w dokumentację firmy.

Zalety internetowych programów dla biur rachunkowych

Korzystanie z oprogramowani dla biur rachunkowych online posiada wiele zalet i korzyści. Do głównych należy zaliczyć:

– oszczędność czasu i nakładu pracy,
– brak konieczności dostarczania faktur i dokumentów do siedziby biura,
– automatyczne przetwarzanie korespondencji, faktur i innych,
– stały dostęp do informacji,
– stałe koszty za wykonywane usługi,
– archiwizacja danych,
– porządek w papierach,
– bezpieczeństwo przechowywania,
– możliwość odzyskania utraconych dokumentów,
– wiele innych.

Księgowość online skierowana jest zarówno do małych i mikro firm, jak również prężnie i silnie rozwijających się przedsiębiorstw. Samodzielna księgowość online jest serwisem, z którego mogą korzystać osoby rozliczające się z urzędem skarbowym na ogólnych zasadach podatku liniowego. Dzięki narzędziom możliwe jest księgowanie wszystkich dochodów, wystawianie faktur, wydań zewnętrznych i rachunków, jak również tworzenie deklaracji i zeznań podatkowych.

Oprogramowanie idealne dla biur rachunkowych

0
Oprogramowanie idealne dla biur rachunkowych

Księgowość odpowiada za prawidłowe rozliczanie działalności gospodarczej, w tym przeliczanie różnego rodzaju podatków, stąd też tak bardzo ważne jest to, by oprogramowanie dla biur rachunkowych miało wszystkie opcje, które ułatwią wykonanie zadań należących do księgowych. Jeśli chodzi o programy księgowe dla biur rachunkowych, szczególną uwagę warto zwrócić na Mb24.pl. Co je wyróżnia?

Oprogramowanie mb24.pl wyposażone jest we wszelkie opcje, które pozwalają na prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Korzystając z niego można zatem przygotować niezbędne ewidencje w księdze przychodów i rozchodów, jak i w przypadku prowadzenia w danej spółce pełnej księgowości. Moduły do księgowania, podatkowe, środków trwałych oraz kadr i płac pozwalają na kompleksową obsługę każdej firmy, niezależnie od zakresu jej działalności. Tym, co sprawia, że program kadrowo płacowy dla biur rachunkowych mb24.pl ułatwia pracę, są liczne automaty księgowe przyspieszające wykonywanie poszczególnych czynności przez pracowników biura księgowego. Równie istotne są zaimplementowane w oprogramowaniu udogodnienia w postaci systemu sprawdzania poprawności zapisów wyświetlających komunikaty w razie błędów w tym zakresie oraz możliwość generowania zestawień w arkuszach kalkulacyjnych, na podstawie zgromadzonych w aplikacji danych. Jest to szczególnie ważny przy prezentowaniu danych dla zarządu. To wszystko sprawia, że korzystanie z oprogramowania mb24.pl jest bardzo intuicyjne i przyjemne. Nie trzeba się długo zastanawiać nad poszczególnymi operacjami, szczególnie jeśli ustawi się w tym zakresie odpowiednie schematy, korzystając z pomocy informatyków.

Co niezwykle istotne, oprogramowanie dla księgowych mb24.pl można przed nabyciem przetestować zupełnie za darmo! Okres testów wynosi 30 dni, dzięki czemu można z jego wykorzystaniem przejść szereg podstawowych operacji realizowanych przez księgowych w ciągu danego miesiąca. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu możemy przekonać się, jak działanie oprogramowania może wpłynąć na funkcjonowanie biura rachunkowego.

Jak ustalić przyczyny wypadku przy pracy?

0
Jak ustalić przyczyny wypadku przy pracy?

Wypadek przy pracy może przydarzyć się każdemu. Ze wszystkich takich sytuacji należy jednak wyciągnąć konkretne wnioski na przyszłość, aby móc im później zapobiegać. Dlatego należy badać powody wystąpienia danego zdarzenia oraz ich przebieg. Dzięki temu można dobrać odpowiednie działania prewencyjne, służące ochronie przed ponownym wypadkiem lub innym tego rodzaju zdarzeniem.

Fundusze Zrównoważone Vienna Life

0
Fundusze Zrównoważone Vienna Life

Jedną z najbardziej interesujących opcji wśród wszystkich funduszy inwestycyjnych są tzw. fundusze zrównoważone. Nie są to ani typowe fundusze akcyjne o bardzo wysokim poziomie ryzyka, ani też fundusze stabilnego wzrostu lokujące środki w bezpiecznych, lecz mało zyskownych aktywach.

Istotą każdego dobrego funduszu zrównoważonego jest wypracowanie strategii inwestycyjnej zakładającej umiejętny balans pomiędzy z jednej strony ekspozycją na aktywa o wysokiej stopie ryzyka, z drugiej zaś zabezpieczeniem funduszu aktywami takimi, jak obligacje lub papiery dłużne.

Praktyka pokazuje, że dla wielu inwestorów to właśnie fundusze zrównoważone okazują się opcją najbardziej optymalną.

Fundusze zrównoważone: dlaczego warto się im przyjrzeć?

Jak wspominano, fundusz zrównoważony stanowi rozwiązanie pośrednie pomiędzy dwiema skrajnymi strategiami inwestycyjnymi. W porównaniu z typowymi funduszami akcyjnymi najbardziej istotne czynniki różnicujące to:

  • Znacznie mniejsza ekspozycja portfela inwestycyjnego na akcje spółek giełdowych.
  • Zmienna struktura portfela inwestycyjnego, na bieżąco dopasowywana do realiów rynkowych.
  • Obecność w portfelu inwestycyjnym aktywów bezpiecznych, które zmniejszą ryzyko większych wahań wyceny jednostek funduszu.

W rezultacie można powiedzieć, że fundusz zrównoważony stanowi świetne rozwiązanie dla tych inwestorów, którzy z jednej strony są zainteresowani umiarkowanie wysokim zyskiem, jednak z drugiej strony nie chcą lokować kapitału w wysoce ryzykowne fundusze akcyjne. Niektóre spośród tych ostatnich nierzadko są w stanie notować nawet 25-30% straty w skali roku, co w przypadku funduszy zrównoważonych po prostu się nie zdarza.

Fundusz zrównoważony a fundusze stabilnego wzrostu

Klienci często błędnie zakładają, że fundusze zrównoważone stanowią rozwiązanie podobne do tzw. funduszy stabilnego wzrostu. W rzeczywistości te ostatnie cechują się znacznie niższym ryzykiem(znikoma lub wręcz zerowa eskpozycja na akcje spółek giełdowych), co jednak wiąże się znacznie niższym zyskiem. Co jednak bardzo ważne, w niektórych okresach fundusz zrównoważony może przyjmować strukturę zbliżającą go do funduszy stabilnego wzrostu.

Znakomitym przykładem mogą być tutaj fundusze zrównoważone dostępne w ofercie Vienna Life. W prospekcie informacyjnym widzimy, że struktura Portfela Zrównoważonego nie jest sztywna, lecz odznacza się wysoką elastycznością:

  • Akcje mogą stanowić od 30 do 70% całego portfela inwestycyjnego.
  • Papiery dłużne mogą stanowić od 30 do 70%.

Konfiguracja ta będzie się zmieniać w zależności od aktualnych tendencji panujących na rynkach. W ten sposób zarządzający funduszem są w stanie zapewnić inwestorom elastyczną i wysoce efektywną strategię inwestycyjną. W okresach wzrostów na światowych giełdach ekspozycja na akcje spółek giełdowych będzie rosnąć, maksymalizując zyski osiągane przez fundusz. Natomiast w okresach przecen na giełdach fundusz będzie przyjmował bardziej bezpieczną strategią, zwiększając ekspozycję na papiery dłużne. 

Dlaczego elastyczna polityka inwestycyjna stanowi tak ogromną zaletę? Jest to przede wszystkim kwestia dzisiejszych realiów gospodarczych. Sytuacja na giełdach potrafi zmieniać się w sposób diametralny nawet kilka do kilkunastu razy w skali jednego roku. W odniesieniu do typowych funduszy akcyjnych skutkuje to oczywiście ogromnymi wahaniami notowań. Dla doświadczonych inwestorów nie stanowi to problemu. Nie każdy jednak jest w stanie nerwowo wytrzymać sytuacje, w której w przeciągu zaledwie trzech miesięcy fundusz traci prawie 20%. Stąd też wiele osób lokujących środki w funduszach prowadzących agresywną politykę inwestycyjną, notuje spore straty.

Fundusze zrównoważone stanowią odpowiedź na oczekiwania tych klientów, którzy chcieliby uniknąć poważniejszych wahań wartości jednostek uczestnictwa. Z drugiej zaś strony, pod względem potencjalnych zysków fundusz zrównoważony jawi się jako rozwiązanie nieporównanie bardziej atrakcyjne, niż fundusze dłużne, których zyski nierzadko ledwo przewyższają zyski z lokat bankowych.

Jak inwestować w fundusz zrównoważony?

W przypadku funduszy Vienna Life zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata. Jest to rekomendacja, którą należy potraktować bardzo poważnie. Zbyt szybkie wycofanie środków może zakończyć się niepotrzebną stratą. Wystarczy wspomnieć, że od początku swojego działania Portfel Zrównoważony Vienna Life zyskał 117%.

Jeżeli jednak pomimo tego inwestor jest zainteresowany dodatkowym zmniejszeniem ryzyka, bez problemu można dokonać dywersyfikacji aktywów. Oprócz Portfela Zrównoważonego w ofercie Towarzystwa Vienna Life znajduje się również mniej ryzykowny Portfel Stabilnego Wzrostu.

Podsumowanie

Bez żadnych wątpliwości fundusze zrównoważone stanowią więc naprawdę interesującą opcję inwestycyjną. W porównaniu do lokat bankowych lub obligacji skarbowych, fundusz zrównoważony jest w stanie przynieść znacznie większe zyski. Zarazem jednak eskpozycja portfela inwestycyjnego na akcje nie jest tak duża, aby klient był narażony na poważne wahania wartości jednostek uczestnictwa.

Dźwigi towarowe – lepiej wynająć czy kupić?

0
Dźwigi towarowe

Dźwigi towarowe to nieodłączny element każdego placu budowy. Dzięki nim prace budowlane wykonuje się szybciej, a także bezpieczniej. Bardziej opłaca się wynająć dźwig? A może warto zakupić go i mieć zawsze pod ręką?

Tanie strony WWW – jak oszczędzać z głową?

0
Tanie strony WWW

Skromny budżet na wypromowanie własnej firmy potrafi być sporą przeszkodą. Z jednej strony trzeba zrobić coś, żeby zaistnieć – w przeciwnym razie klienci nie będą mieli nawet szansy natrafić na naszą ofertę. Z drugiej strony, łatwo się mówi o tym, co trzeba, skoro małe lub dopiero startujące działalności mierzą się z wydatkami wielokrotnie przerastającymi ich finansowe możliwości. Jak wiadomo, zupełnym minimum w dzisiejszym świecie jest posiadanie firmowej strony WWW. Zaprojektowanie takiej strony potrafi sporo kosztować, ale na całe szczęście istnieją też ciekawe, tańsze alternatywy. Nie trzeba wcale wydawać fortuny, żeby cieszyć się własnym miejscem w sieci. Z pomocą przychodzą gotowe strony internetowe. Tę opcję z pewnością warto rozważyć, zwłaszcza gdy zależy nam na mądrych oszczędnościach!

Dlaczego potrzebny ci jest dobry plan marketingowy?

0
Dlaczego potrzebny ci jest dobry plan marketingowy?

Dobry plan marketingowy to już połowa sukcesu działalności Twojej firmy. Dzięki treściom reklamowym promujesz swoje produkty lub usługi. Właśnie z tych materiałów klienci zyskują wiedzę na temat obecności Twojego przedsiębiorstwa na rynku. Tym samym, na żadnym etapie nie powinieneś zapominać o konkretnym planowaniu działań marketingowych. Zacznij już teraz lub poproś, by zrobiła to za ciebie wybrana agencja reklamowa.

Jak dobrze ułożyć plan marketingowy?

Plan marketingowy ma przede wszystkim określać zamierzony cel, który możliwy będzie do realizacji, tuż po przeprowadzonych działaniach. Może to być zwiększenie sprzedaży, osiągnięcie określonej ceny lub osiągnięcie oczekiwanej proporcji zakupu vs. produkty konkurencyjne. Za każdym razem prawidłowe ułożenie planu powinno pomóc w skutecznym zrealizowaniu celu. Początkowe ułożenie planu marketingowe należy rozpocząć od określenia grupy docelowej i formy reklamy. W zależności od tego, czym jest oferowany produkt lub usługa – kampania reklamowa może przebiegać w zupełnie innej formie. Najważniejszą zasadą jest jednak dobieranie treści marketingowych do grupy odbiorców. W praktyce może oznaczać to np. kierowanie reklamy produktów z akcesoriami komputerowymi do aktywnych użytkowników w mediach społecznościowych.

Korzyści z dobrego planu marketingowego

Przede wszystkim należy wskazać, że podstawową korzyścią jest możliwość posiadania mniejszego budżetu reklamowego. Dobrze skonstruowany plan pozwala na skuteczne docieranie do większej liczby potencjalnie zainteresowanych odbiorców, a w praktyce będzie to oznaczało, że przedsiębiorstwo nie straci pieniędzy na reklamowanie swoich usług odbiorcom, którzy nie będą zainteresowani usługami. Takie możliwości daje profilowanie reklamy. Prawidłowo skonstruowany plan marketingowy pomoże w uzyskaniu szybszych efektów. Zdecydowanie łatwiej będzie reklamować usługi tym konsumentom, którzy od samego początku będą wykazywali jak największą szansę skorzystania z oferowanych produktów lub usług. Plan działań marketingowych pomoże również w zmniejszeniu jednostkowego kosztu dotarcia. Tym samym firma może tylko zyskać. Warto dobrze zaplanować wszelkie działania marketingowe. Więcej na temat reklamy internetowej pisze na swoim blogu Mama Marketing.

Zarządzanie produkcją w fabrykach branży automotive

0
Zarządzanie produkcją w fabrykach branży automotive

Przedsiębiorstwa z branży automotive rozwijają się obecnie bardzo dynamicznie, ale ze względu na ogromne wymagania czasowe i jakościowe ze strony producentów samochodów, bardzo często zdarza się im stawać przed kilkoma ważnymi problemami, jak np. nadwyżki surowców na magazynie, bardzo krótkie terminy dostaw i problemy z optymalizacją procesu produkcyjnego. W jaki sposób fabryki z branży automotive mogą walczyć z przeciwnościami?

Odpowiednie zarządzanie fabryk z branży automotive

Ze względu na bardzo krótkie terminy dostaw, producenci muszą zaopatrzyć się w surowce na długo przed rozpoczęciem produkcji. Samo wytwarzanie przedmiotów rozpoczyna się niezwłocznie w momencie potwierdzenia zlecenia przez klienta. Zdarza się jednak, że ktoś rezygnuje, a surowce pozostają na magazynie. Bardzo często zdarza się, że przechowywanie materiałów jest dużo droższe niż ich zakup w momencie, gdy wszystko będzie już pewne. Fabryki powinny wprowadzić planowanie produkcji, tak by zdążyć z zamówieniem materiałów w momencie, gdy będą one potrzebne. Nie jest to takie proste, gdyż wymaga to zmiany strategii działania zarządzania procesami produkcyjnymi, a także modyfikacji wielu gałęzi pracy fabryki, ale obecne rozwiązania dla przemysłu ułatwiają radzenie sobie z tego typu wyzwaniami.

Nadmiar surowców nie jest jedynym problemem fabryk z branży automotive. Coraz częściej duzi klienci wymagają realizacji zleceń w bardzo krótkim terminie, a w razie jego nie wypełnienia, na firmę nakładane są ogromne kary. Zmiana planu produkcji jest kluczowa, by móc zrealizować takie zamówienia, ale nie wolno także zapominać o całym procesie transportu. To właśnie łańcuch dostaw może nam zagwarantować ostateczny sukces. Zgranie wszystkiego na czas wymaga sporego doświadczenia, ale nie jest niemożliwe.

Cała rzesza dostawców zostaje zmuszona do tego, by zmienić sposób zarządzania swoją firmą i produkcją. Zmiany takie opierają się zazwyczaj o zastosowanie zupełnie nowych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie produkcją. Dobrym pomysłem może być m.in. wdrożenie systemu MRP lub ERP, co pozwoli na przyspieszenie poszczególnych elementów procesu produkcyjnego, ułatwi planowanie, realizowanie i nadzór nad stanem produkcji.

Umiejętność planowania

Dużą rolę w procesie optymalizacji produkcji grają ludzie. To właśnie od nich i ich umiejętności planowania zależy ostateczny sukces. Brygadziści powinni mieć wystarczająco długi czas pracy w fabryce, by na podstawie swoich doświadczeń móc ocenić co będzie dobre dla firmy i jak należy rozplanować poszczególne prace.

Warto jednak pamiętać o tym, że każdy może czasem zawieść, a nieobecność najlepszego majstra w zakładzie nie powinna doprowadzić do zastojów w produkcji. Należy zadbać o to, by w firmie pracowało co najmniej kilku decyzyjnych ludzi o podobnej wiedzy, gdyż tylko to zapewni nam bezpieczeństwo w przypadku choroby lub niedyspozycji jednego z nich. Z pomocą może przyjść system ERP, który zawiera w sobie wiele cennych danych ułatwiających proces planowania, ale nawet on nie zapanuje nad produkcją, bez wprowadzenia czynnika ludzkiego.

Wycena spółki z o.o.

0
Wycena spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładnie jej udziały, jak większość aktywów mogą być przedmiotem kupna i sprzedaży, zastawu lub roszczeń. Wszystkie tego rodzaju zdarzenia wymagają ustalenia wartości, czyli wyceny spółki z o.o. Jak to zrobić szybko i korzystnie?

ZOBACZ TEŻ