Faktoring bez regresu czy z regresem?

Faktoring pozwala w szybki sposób otrzymać środki finansowe, które w normalnych warunkach, byłyby zamrożone na fakturach z odroczonym terminem płatności. Wypłatę nawet 90 procent wartości pojedynczej faktury można otrzymać już po 24 godzinach od przekazania kopii faktury swojemu faktorowi. Czytaj dalej i poznaj faktoring.

Faktoring to jedna z najszybciej rozwijających się usług finansowych w Polsce. Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, w samym 2017 roku z faktoringu firm zrzeszonych w ramach PZF skorzystało blisko 9 tysięcy polskich firm. Liczba zainteresowanych faktoringiem rośnie, a wpływ na to ma fakt, że zarówno faktoring bez regresu, jak i faktoring z regresem, pozwalają skutecznie uchronić się przed takimi problemami, jak zatory płatnicze czy problem z uzyskaniem terminowej zapłaty od kontrahenta.

Faktoring bez regresu – co daje?

Faktoring bez regresu to jeden z najpopularniejszych rodzajów faktoringu, który gwarantuje wypłatę świadczeń już w ciągu 24 godzin od momentu przekazania kopii pojedynczej faktury z odroczonym terminem płatności faktorowi. Faktor to firma zajmująca się świadczeniem usług faktoringowych na rzecz swoich klientów, czyli faktorantów.

Po przekazaniu kopii faktury, faktor wypłaca w pierwszej turze do 90 procent wartości sprzedaży, potwierdzonej odpowiednim dokumentem. Pierwsza wypłata, która może nastąpić już w ciągu doby jest nazywana zaliczką. Zaliczkę można przeznaczyć na dowolny cel, np. zapłatę świadczeń partnerom biznesowym, wypłatę świadczeń pracownikom, spłatę należności względem ZUS czy Urzędu Skarbowego, jak również spłatę rat w ramach leasingu.

Pozostała kwota zostaje wypłacona po upływie terminu płatności, widniejącym na fakturze. Dzięki faktoringowi bez regresu, następuje przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta faktoranta, co sprawia, że klient faktora w ramach faktoringu bez regresu otrzymuje 100 procent wartości faktury także wtedy, gdy realnie odbiorca jego towarów nie zapłacił nawet złotówki.

Faktoring z regresem – na czym polega?

Faktoring z regresem jest usługą finansową niemal identyczną wobec faktoringu bez regresu. Istotna różnica następuję w momencie terminu płatności i wypłaty pozostałej kwoty konkretnej sprzedaży. W ramach faktoringu z regresem, nie następuje przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, dlatego to na barkach faktoranta leży obowiązek samodzielnego dochodzenia do roszczeń  i opłacenie wierzytelności względem faktora za zrealizowane usługi faktoringowe. W związku z brakiem przeniesienia ryzyka niewypłacalności, faktoring z regresem jest usługą zdecydowanie tańszą od faktoringu bez regresu.

Czy warto stosować faktoring?

Faktoring jest usługą finansową, która niezależnie od stosowanego rodzaju, sprzyja poprawie płynności finansowej i przyczynia się do długotrwałego oraz stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. Pozyskane w ramach faktoringu pieniądze, stanowią środki obrotowe firmy, które mogą być przeznaczone na dowolny cel. Faktoring pod względem kosztów jest również konkurencyjną usługą finansową wobec tradycyjnych metod pozyskiwania środków, takich jak linie kredytowe czy kredyty bankowe dla przedsiębiorstw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here