Winda towarowe

Windy towarowe spotykane są najczęściej w zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach, halach i magazynach, ale także w dużych sklepach wielkopowierzchniowych, w punktach gastronomicznych, jak restauracje. Niekiedy winda towarowa przeznaczona jest wyłącznie do przewozu towaru, a czasem, jak w przypadku windy kuchennej, mogą być w niej obecni ludzie. Kwestię tę ściśle regulują przepisy oraz regulamin BHP.

W obecnych czasach zaawansowanego przemysłu i postępującej specjalizacji trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie dużego kombinatu przemysłowego bez dźwigu towarowego. Ułatwia on proces pracy, usprawnia go i przyczynia się do terminowej realizacji zadań. W jednostkach przemysłowych windy towarowe przewożą również zespoły pracowników. Transport towaru w określonych przypadkach może odbywać się z udziałem osób.

Bez względu na to, czy w windzie towarowej znajduje się sam  ładunek, czy również pracownicy, dźwig towarowy musi być bezpieczny. Nie można dopuścić do sytuacji, że winda towarowa zatrzymuje się pomiędzy piętrami. Skutkiem takiej sytuacji są przestoje w procesie pracy, strata czasu, angażowanie dodatkowych środków na rozwiązanie problemu.

Systematyczny serwis i konserwacja dźwigów towarowych

Każda winda towarowa starszej daty i nowoczesna musi być poddawana systematycznym przeglądom w trakcie których konserwuje się  komponenty dźwigowe i wymienia zużyte części na nowe. Warto, aby czynności te wykonywała firma, która posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze dźwigów towarowych. Współpraca z profesjonalnym partnerem specjalizującym się w serwisowaniu i przeglądach wind http://www.lift.pl/dzwigi/dzwigi-towarowe stanowi najlepszą gwarancję, że dźwig towarowy będzie działał bezawaryjnie. Zarządcy przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych i innych placówek, w których funkcjonują dźwigi towarowe, powinni współpracować tylko z najlepszymi firmami, mającymi pozytywną rekomendację użytkowników wind.

Bezpieczny transport ładunku i ludzi

Bezpieczeństwo towaru jest tak samo ważne jak bezpieczne przewożenie ludzi. Fakt, że windami towarowymi poruszają się również ludzie nakłada na zarządców i właścicieli dźwigów przestrzeganie przepisów BHP podczas transportu. W mniejszych windach np. kuchennych obecność pracowników jest na porządku dziennym i nie budzi zastrzeżeń. W większych dźwigach, które transportują ładunki o masie 5 czy nawet 10 ton przebywanie ludzi zagraża zdrowiu i życiu pracowników. Bezpieczny przewóz towaru, regularne serwisowanie urządzeń dźwigowych eliminują ryzyko zagrożenia awarią.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here