Platforma Forex i jej stopy procentowe

Stopy procentowe to zagadnienie, które ma duży wpływ na życie każdego człowieka. Definiują one wartość pozyskania kapitału. Przekładają się bezpośrednio na jakość życia oraz możliwości finansowe mieszkańców kraju. O ich wysokości decyduje bank centralny, poprzez wybranie modelu, który będzie obowiązywał. Obrana polityka de facto sprowadza się to do ilości pieniądza na rynku. Im jest go więcej tym jest tańszy.

Stopy procentowe to koszt, za jaki posiadacz kapitału jest skłonny go  pożyczyć na określony okres czasu. Najczęściej odnosi się on do sytuacji, w której to bank centralny pożycza kapitał bankom komercyjnym. Wysokość stóp procentowych wyraża się w procentach i określa w ujęciu rocznym. Stopy procentowe mogą mieć charakter krótkoterminowy albo długoterminowy. Sprawdź, czym się różnią i jakie mają przełożenie na codzienne życie.

Kto określa stopy procentowe?

Z założenia na wysokość stóp procentowych krótkoterminowych wpływ mają banki, a na długoterminowe całe rynki. W praktyce nie zawsze tak jest. Decydującą rolę odgrywa tu bank centralny, który określa podaż pieniądza w gospodarce. Robi to m. in. poprzez ustalenie typu gospodarki monetarnej. Ta z kolei może być ekspansywna lub restrykcyjna. W zależności od modelu określa się poziom stóp procentowych, a te przekładają się bezpośrednio na jakość życia ludzi.

Ekspansywna polityka monetarna

To model, który sprzyja ludziom. Inaczej: po wprowadzeniu w życie takiego modelu ludzie mają łatwość w zaciąganiu kredytów. Bank centralny oferuje niskie stopy procentowe dla banków komercyjnych. Te drugie zaś udzielają kredytów dla ludzi. Są one nisko oprocentowane, a więc tanie. Nawet przy niskich zarobkach można mieć odpowiednią zdolność kredytową do kupienia mieszkania czy domu. Rynek rusza pełną, aż popyt zaczyna przerastać podaż. Nieruchomości zaczyna brakować, a rynek nie nadąża nad zaspokojeniem potrzeb. Ceny nieruchomości stają się więc znacznie wygórowane.  Niskie stopy procentowe nie sprzyjają oszczędzaniu. Na lokatach banki oferują niewysokie oprocentowanie. Okres, w którym można dostać niskie stopy procentowe jest więc dobrym czasem na inwestycje.

Restrykcyjna polityka monetarna

W skróci można to opisać jako odwrotność wcześniejszej polityki. To czas, który sprzyja oszczędzającym. Mogą oni liczyć na wyższe stopy procentowe, a więc wyższe oprocentowanie lokat bankowych, obligacji skarbowych i innych. Oznacza to, że można zarobić na posiadaniu kapitał.

Wprowadzając restrykcyjną politykę monetarną państwo ogranicza podaż pieniądza. Dostępność do kredytów spada. Dostają je wyłącznie osoby z najwyższymi zarobkami. Ceny nieruchomości na rynku maleją, ale i tak niewielu na nie stać. Dużym problemem dla rynku jest też podwyżka stóp procentowych. Negatywnie oddziałuje na rynek. Zwiększają się odsetki od spłaty kredytu. W takiej sytuacji może się też okazać, że dług jest wyższy niż wartość nieruchomości. To prowadzi do załamania na rynku i kryzysu. Są jednak sytuacje, gdy zachodzi konieczność ograniczenia podaży pieniądza w gospodarce. Jest to związane z ryzykiem wystąpienia inflacji.

Wpływ banku centralnego na rynek

Rynek finansowy każdego państwa jest regulowany przez banki centralne. Oprócz omówionych dwóch modeli mają one do dyspozycji również szereg innych instrumentów finansowych. Wszystkie w większym bądź mniejszym stopniu wpływają na wysokość stóp procentowych. Platforma Forex pomoże nam wcielić nasze własne spekulacje odnośnie działań na rynku finansowym i wyprzedzić fakty, wybierając najlepsze drogi do uzyskania końcoego sukcesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here