System CAFM

Wspomagane komputerowo zarządzanie obiektami to dynamicznie rozwijający się obszar technologii informatycznych, które pozwalają właścicielom firm przenieść szeroko rozumiane zadania logistyczne do przestrzeni cyfrowej. Od codziennego “zarządzania biurkiem” przez wielkoformatową analizę tego, czy np. obecna powierzchnia biurowa spełnia biznesowe plany organizacji, aż po zarządzanie instalacjami technicznymi czy energią, system CAFM zapewnia potężne narzędzia do zarządzania całością procesów związanych z funkcjonowaniem danego obiektu.

Czym jest CAFM?

Oprogramowanie CAFM (Computer Aided Facility Managment) może pomóc w zarządzaniu zasobami ludzkimi, finansowymi i fizycznymi. Pozwala też lepiej zorganizować proces produkcji i dostarcza odpowiednie wyniki i rezultaty, kluczowe dla dalszej analizy nakierowanej na podniesienie wydajności. Dzięki niemu możliwa jest lepsza ocena i kontrola zasobów jakimi funkcjonuje dana firma lub instytucja..

Rozwiązania CAFM sprawiają, że nieefektywne śledzenie i kłopotliwe analogowe systemy zarządzania należą już do przeszłości. Planowanie przestrzeni, rezerwacja pokoju, a nawet lokalizacja pracownika są teraz znacznie prostsze. Funkcjonalny interfejs zapewnia kontrolę nad wszystkimi elementami składającymi się na działalność firmy lub instytucji. Możliwa jest lepsza koordynacja pracy osób zaangażowanych w poszczególne projekty, optymalizacja ich wzajemnego oddziaływania i maksymalizacja efektów pracy.

Zastosowania systemu CAFM

Istnieją systemy o odmiennych stopniach złożoności, które pozwalają na kontrolowanie procesów na rozmaitych poziomach zaawansowania.

W typowych zastosowaniach związanych z eksploatacją obiektów, system CAFM może np. umożliwiać sprawne zarządzanie przestrzenią budynku, dzięki monitorowaniu wykorzystania poszczególnych pomieszczeń. Jest to niezwykle przydatne, szczególnie, gdy w przestrzeni tej zachodzą częste zmiany (relokacje stanowisk, przeprowadzki itp).

Sztandarowym przykładem użycia systemów CAFM jest wykorzystanie ich potencjału do kontroli stanu technicznego budynku oraz na podstawie uzyskanych danych, planowanie okresowych prac remontowych, a także przewidywanie potencjalnych zagrożeń i zapobieganie ich wystąpieniu przez odpowiednio wczesne planowanie i wdrażanie prac konserwacyjnych. Wszystko to uzupełnione może być o odpowiednie dopasowanie terminów, tak aby zaplanowane akcje nie kolidowały z normalnym funkcjonowaniem obiektu i nie powodowały przestojów w pracy, bądź też zmniejszały je do minimum.

Monitorowanie parametrów związanych z działalnością obiektu pozwala również na wprowadzanie zmian, wpływających na szeroko pojętą optymalizację procesów związanych z całością działalności związanej z obiektem. Jest to szczególnie istotne pod kątem planowania i wdrażania usprawnień, podnoszących wydajność działalności związanej z danym budynkiem.

Tego rodzaju funkcjonalność wspiera również stale zmieniające się potrzeby. Dysponując odpowiednimi danymi, możliwa jest taka dyslokacja zasobów ludzkich i sprzętowych, aby dopasować ich kompozycję do aktualnie panującej sytuacji. Kluczowym jest tu szybki przepływ informacji i jednoczesny dostęp do wielu ważnych parametrów opisujących daną sytuację.

System CAFM znajduje zastosowanie również w obszarze komunikacji obejmującym raportowanie awarii i bieżące monitorowanie prac prowadzących do ich usunięcia. Dostęp do tej wiedzy pozwala na precyzyjne podejmowanie działań i modyfikowanie całości działalności tak, aby ograniczyć negatywny wpływ zaistniałej usterki do minimum.

Do osób, firm i instytucji poszukujących nowoczesnych rozwiązań obejmujących serwis techniczny budynków w Gdańsku i na terenie Trójmiasta swoją ofertę kieruje firma ETSerwis.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here