ZUS na start

Rozpoczęcie swojej własnej działalności gospodarczej jest poważny wyzwaniem. Aby ułatwić nowicjuszom wejście na rynek oraz utrzymanie się na nim, polski rząd zaproponował kilka ułatwień. Obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne jest jedną z kluczowych propozycji. ZUS na start firmy to szereg oszczędności dla każdej firmy rozpoczynającej swoją działalność.

Ulga jest przyznawana przede wszystkim osobom chcącym podjąć działalność gospodarczą pierwszy raz w życiu. Z ulgi nie skorzystają osoby, które podejmują działalność gospodarczą przed upływem co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Osoby chcące skorzystać z ulg na ZUS powinny zgłosić ten zamiar za pośrednictwem prawidłowego wypełnionego formularza ZUS ZZA. Za pomocą tej deklaracji przedsiębiorca wyraża akceptację do przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie dokonywania zgłoszenia należy pamiętać o wpisaniu odpowiedniego kodu tytułu ubezpieczeń. Deklaracja powinna być złożona w przeciągu 7 dni, licząc od dnia powstania obowiązku objęcia ubezpieczeniem.

Prawo do korzystania z ulgi na start jest możliwe jedynie przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności. Wtedy przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną. Okres sześciu miesięcy należy w tym przypadku rozumieć jako sześć pełnych miesięcy kalendarzowych.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, bieg ulgi nie jest przerywany. W praktyce oznacza to, że w momencie zawieszenia działalności, czas trwania ulgi jest dalej naliczany. Jeśli działalność zostanie wznowiona w późniejszym terminie (po upływie 6 miesięcy), nie będzie już możliwości skorzystania z ulgi na start.

Ulga na start nie jest obowiązkowa. Przedsiębiorca ma wybór, czy chce zostać objęty składkami na ubezpieczenia społeczne. Istnieje również sposobność do zrezygnowania z ulgi. Można tego dokonać w dowolnym momencie. Konieczne jest wtedy złożenie stosownego formularza w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Służą do tego deklaracje ZUS ZWUA (w niektórych przypadkach zachodzi konieczność dołączenia formularza ZUS ZUA).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here