Jak ustalić przyczyny wypadku przy pracy?

Wypadek przy pracy może przydarzyć się każdemu. Ze wszystkich takich sytuacji należy jednak wyciągnąć konkretne wnioski na przyszłość, aby móc im później zapobiegać. Dlatego należy badać powody wystąpienia danego zdarzenia oraz ich przebieg. Dzięki temu można dobrać odpowiednie działania prewencyjne, służące ochronie przed ponownym wypadkiem lub innym tego rodzaju zdarzeniem.

Trudności z ustaleniem przyczyn wypadku 

W większości wypadków bardzo trudno jest ustalić przyczyny wypadku przy pracy. Na ten stan rzeczy składają się różne czynniki. Zalicza się do nich głównie utożsamianie zewnętrznych przyczyn z samym wypadkiem, pobieżne i bardzo niedokładne postępowanie powypadkowe, a także zbyt ogólne i nieprecyzyjne formułowanie przyczyn.  

Bardzo ważne jest, aby zdecydowanie oddzielać od siebie przyczynę od zdarzenia. Wypadek jako zdarzenie powinien być nagły, związany z pracą, mieć konkretną zewnętrzną przyczynę, musi spowodować jakiś uraz. A zatem np. wymóg nagłości odnosi się nie do przyczyny, ale do zdarzenia. Ponadto każdy wypadek należy rozpatrywać indywidualnie pod kątem jego przyczyn, może się bowiem zdarzyć, że nawet dwa bardzo podobne zdarzenia mogą być wywołane innymi czynnikami. Warto też precyzyjnie określać przyczyny wypadków, niekoniecznie kierując się przy tym dołączonymi do karty wypadku objaśnieniami statystycznymi. 

Prawidłowe ustalanie przyczyn wypadku 

Na przygotowanie raportu z miejsca wypadku służby BHP zwykle mają 14 dni. Warto ten czas wykorzystać w pełni, dokonując dokładnych oględzin miejsca zdarzenia, zbierając informacje od poszkodowanego i świadków oraz zapoznając się z dokumentacją medyczną dotyczącą urazu. Trzeba dobrze przeanalizować zebrany materiał powypadkowy, a także napisać protokół powypadkowy.  

W celu zebrania dowodów można podjąć się również innych działań (np. przegląd monitoringu, weryfikacja instrukcji obsługi, dokonanie audytu maszyny, przejrzenie rejestrów czasu pracy). Trzeba dokładnie badać wszystkie okoliczności aż do momentu znalezienia jednoznacznej przyczyny. Należy ją później prawidłowo nazwać, nie myląc jej z samym zdarzeniem lub z wynikającym z niego urazem. 

Więcej o postępowaniu powypadkowym dowiesz się na stronie https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/uslugi-dla-budownictwa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here