Jak wygląda transport materiałów niebezpiecznych

Ładunki niebezpieczne mogą stanowić zagrożenie, zarówno dla ludzi, zwierząt, jak i środowiska naturalnego. Ich przewóz regulowany jest przez restrykcyjne przepisy, które zostały opisane w tak zwanej Konwencji ADR.

Czym są towary niebezpieczne?

Według europejskiej umowy ADR towary niebezpieczne są to wszelkie materiały oraz przedmioty, których przewóz jest zabroniony czy też dopuszczony, ale jedynie na warunkach sprecyzowanych w ADR. Mogą mieć one postać stałą, ciekłą oraz gazową, a należą do ich takie substancje i produkty jak: benzyna, gazy (np. propan, acetylen), kwasy, rozpuszczalniki, farby, sztucznie ognie, akumulatory, zapalniczki, granaty.

Na czym polega transport materiałów niebezpiecznych?

Transport towaru niebezpiecznego polega na przewozie produktów wybuchowych czy też wysoce niebezpiecznych, przy zastosowaniu różnych środków transportu. Co ważne, musi on odbywać się zgodnie z wytyczonymi warunkami. Przepisy regulujące transport substancji stanowiących zagrożenie, określają to, jak powinny być one pakowane oraz oznakowane.

Pojazdy i opakowania używane do transportowania substancji niebezpiecznych

Transport towaru niebezpiecznego może odbywać się w pojazdach zamkniętych albo odkrytych, jednak w tym wypadku niezbędne jest zachowanie środków ostrożności. Ładunek powinien zostać należycie zabezpieczony, aby nie przemieszczał się podczas transportu. Do tego celu można użyć przegród, regulowanych podpór, materiałów przeciwpoślizgowych czy specjalnych pasów.

Transport towaru może też odbywać się w cysternach, zwłaszcza jeśli chodzi o granulaty, proszki i pewne ładunki ciekłe. Co ważne, cysterna może być wypełniona tylko do połowy. Pojazdy służące do przewożenia substancji niebezpiecznych muszą być oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR. Jeśli chodzi o opakowania materiałów (beczki, kanistry itp.), to muszą mieć one widoczne oznakowanie, a także powinny posiadać atest Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Opakowań.

Obowiązki przewoźnika

Przewoźnik musi zostać przeszkolony przez doradcę ADR. Powinien on dostać od zleceniodawcy pisemną instrukcję dotyczącą prawidłowego przewozu towaru. Jeżeli jest to transport towaru łatwopalnego, wówczas powinien posiadać gaśnicę. Ponadto, na jego wyposażeniu niezależnie od rodzaju ładunku, musi znajdować się specjalna odzież ochronna. Podczas transportu substancji niebezpiecznych ważny jest też sprawny środek transportu, dobre opakowanie produktu, oraz odpowiednio wybrana trasa. Nie bez znaczenia jest też stan drogi. Istotne jest to, aby maksymalnie ograniczyć możliwość awarii, opóźnień, objazdów, czy innych nieprzewidzianych wydarzeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here