Woda zanieczyszczona azotanami to poważny problem

Znaczny wzrost ilości nawozów stosowanych w rolnictwie przyczynił się do powstania poważnego problemu z zanieczyszczeniem wód gruntowych azotanami. Są one szkodliwe dla zdrowia człowieka. Problemem w ostatnim czasie zainteresowało się Ministerstwo Rolnictwa, co jednak nie oznacza, że zostanie on natychmiastowo rozwiązany. Jak zatem chronić się przed wodą zanieczyszczoną azotanami?

Dlaczego woda zanieczyszczona azotanami powinna być filtrowana?

Ujęcia wody znajdujące się w pobliżu rozległych terenów rolniczych są w głównej mierze narażone na zanieczyszczenie azotanami. Ze względu na wysokie ryzyko często stosuje się w nich filtry specjalistyczne https://proekojp.pl/produkty/filtry-specjalistyczne-usuwanie-azotanow/, separujące azotany za pomocą specjalnych, selektywnych żywic jonowymiennych lub też metodą odwróconej osmozy.

Dlaczego właściwie woda zanieczyszczona azotanami powinna być filtrowana? Niestety ich wysokie stężenie w wodzie jest szkodliwe dla zdrowia człowieka. Azotany obecne w organizmie mogą przechodzić różnego typu przemiany biochemiczne, przekształcając się np. w azotyny. Azotyny mogą powodować rozwój sinicy, są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i noworodków. Inne związki, w które mogą zostać przekształcone azotany i azotyny w organizmie mogą zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów układu pokarmowego.

Azot nieprzypadkowo wykorzystywany jest w nawozach rolniczych. Jest on pierwiastkiem biogennym, wpływającym na pobudzenie wzrostu roślin. Niestety w wodzie powoduje masowy zakwit glonów i sinic. Jest zatem niebezpieczny dla wszelkich zbiorników wodnych, gdyż namnażające się beztlenowe bakterie produkują siarkowodór, niszczący wszelkie formy życia. Obowiązująca obecnie norma stężenia azotanów w wodzie przeznaczonej do picia wynosi 50 miligramów na litr.

Jak walczyć z zanieczyszczeniem wód azotanami?

Problem znacznego wzrostu zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami dostrzegła Unia Europejska, wydając specjalną dyrektywę, której zadaniem jest przeciwdziałanie temu zjawisku. Postanowienia dyrektywy zostały przyjęte do polskiego porządku prawnego w 2017 r., a na początku 2023 r. w życie weszło specjalne rozporządzenie. Zmienia ono dopuszczalne terminy stosowania nawozów naturalnych, zawierających azotany, uzależniając je od pogody. Zdaniem geologów zmiana może zniwelować, ale nie rozwiąże całkowicie problemów z zanieczyszczeniem wód.

Aby skutecznie zabezpieczyć ujęcia wodne przed nadmiernym stężeniem azotanów należy wykorzystywać dostępne metody filtracji. Współcześnie dostępne systemy usuwania azotanów mogą pracować w trybie całkowicie automatycznym (sterowanym czasowo lub objętościowo). Warto stosować urządzenia o bezkorozyjnej obudowie i złoża o długiej żywotności.

Filtracja azotanów najczęściej odbywa się w oparciu o selektywne żywice jonowymienne (anionity). Jest to system stosunkowo prosty w automatyzacji oraz łatwy w regeneracji (regenerację złóż przeprowadza się roztworem soli kuchennej NaCl). Inną metodą usuwania azotanów jest demineralizacja wody poprzez odwróconą osmozę. Odwrócona osmoza wody polega na odseparowaniu jej cząstek od zanieczyszczeń, które są w niej rozpuszczone. Jest więc czymś więcej niż standardowa filtracja, zatrzymująca cząsteczki niezmieszane z wodą. Zaletą tego procesu jest także szybkość i ekonomiczność oraz brak ograniczeń w ilości oczyszczanej wody

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemach oczyszczania wody, przejdź na stronę: https://proekojp.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here