Logistyka magazynowa jest systematycznym i kompleksowym przechowywaniem towarów, począwszy od ich przyjęcia, aż po wysyłkę do miejsca docelowego. Głównym jej celem jest regulowanie przepływu różnego typu materiałów na wszystkich etapach magazynowania towarów. Jej efektywnemu prowadzeniu sprzyja odpowiednie wyposażenie przestrzeni magazynowej.

Dobremu zarządzaniu magazynem w przedsiębiorstwie sprzyja odpowiednie zorganizowanie systemu informacji i ich przepływu, a także systemu lokalizacji poszczególnych towarów w magazynie.

Podstawowe wyposażenie magazynu

Głównym elementem efektywnego zarządzania logistyką magazynową jest dostosowanie przestrzeni użytkowej do składowania towarów. Do podstawowego wyposażenia magazynu można zaliczyć:

  • urządzenia do składowania, czyli regały: stałe, przejezdne, specjalizowane, a także stojaki, wieszaki, podkłady, zasieki i urządzenia specjalizowane,
  • środki transportu: wózki widłowe. Dobrze w tej roli odnajdą się wózki widłowe elektryczne używane, które pozwalają na zminimalizowanie kosztów związanych z utworzeniem magazynu,
  • pomocnicze urządzenia magazynowe: pojemniki, palety, kontenery, pomosty, czytniki kodów, wagi, urządzenia do zarządzania i łączności, a także urządzenia do taśmowania.

Klasyfikacja magazynów

Biorąc pod uwagę rozwiązania konstrukcyjne, można wymienić magazyny: otwarte (place budowy, składowiska), półotwarte (szopy, wiaty), zamknięte (niskiego i wysokiego składowania), specjalne (do przechowywania owoców, warzyw, materiałów niebezpiecznych). Oprócz tego funkcjonuje podział magazynów na klasę A i B. Do pierwszej z nich zalicza się magazyny, które zlokalizowane są w sąsiedztwie autostrady lub drogi samochodowej. Wyróżnia je parking dla samochodów ciężarowych i plac manewrowy. Co istotne, budynki zaliczane do tej klasy muszą spełniać szereg wymagań, dotyczących wysokości netto, maksymalnej głębokości, maksymalnej nośności posadzki oraz rozwiązań energooszczędnych. Z kolei do kasy B zalicza się wszystkie te budynki magazynowe, które nie spełniają wymogów klasy A.

zobacz również: Używane wózki widłowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here