W Polsce nie ma kultury prawniczej. Jeżeli mamy problem z prawem to w pierwszej kolejności szukamy rozwiązania na stronach internetowych oraz forach internetowych licząc na to, że znalezione tam odpowiedzi i prezentowane poglądy będą trafne. Praktyka pokazuje jednak, że często ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością. W czym może pomóc nam notariusz i kiedy go odwiedzić?

Już na samym początku rozważań dotyczących skorzystania z pomocy notariusza należy wyraźnie podkreślić, że pomimo tego, iż notariusz jest pewną kategorią zawodu prawniczego oraz zawodu zaufania publicznego, to porad prawnych powinniśmy szukać u adwokatów oraz radców prawnych. Do podstawowych zadań notariusza zalicza się przede wszystkim sporządzanie umów zgodnie z obowiązującymi regulacjami umów.

Kiedy jest to niezbędne?

Bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne kategorie umów dla swojej ważności muszą być zawarte w formie aktu notarialnego. Pomimo wielu sporów w doktrynie oraz orzecznictwie i prezentowanych dwóch koncepcji prawnych, przyjmuje się zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą, że umowa prawna, która miała być zawarta w formie aktu notarialnego nie została zawarta w takiej formie, jest umową nieważną od samego początku i nie ma żadnej możliwości jej konwalidowania.

Sprzedaż-zakup nieruchomości

Jednym z najczęściej spotykanych i przytaczanych przykładów wymogu stosowania formy umowy notarialnej jest umowa sprzedaży-kupna nieruchomości. Ustawodawca wskazując na domniemanie prawne prawdziwości ksiąg wieczystych nieruchomości musiał zabezpieczyć rynek obrotu nieruchomościami, a tym samym wprowadził wyraźne uregulowanie w Kodeksie Cywilnym odnoszące się do wymaganej formy umowy zakupu jakiejkolwiek nieruchomości. Należy podkreślić, że nie ma znaczenia czy mówimy tutaj o niewielkim mieszkaniu w mieście, domu pod miastem czy gruncie rolnym – musi być zachowana forma aktu notarialnego.

Podsumowując, nie warto unikać wizyty u notariusza, kiedy jest to wymagane prawem. Jednym z regionów Polski, gdzie mamy do czynienia z największą świadomością konieczności sporządzania aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości, jest Śląsk z Katowicami na czele. To właśnie notariusze z Katowic mają najwięcej pracy. Z tego też względu decydując się na wizytę u katowickiego notariusza, jak i każdego innego notariusza, warto umówić wizytę z wyprzedzeniem. W ten sposób szybko i sprawnie załatwimy naszą sprawę.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here