Zmagając się z problemami finansowymi, bądź potrzebując pieniędzy na jakiś cel często rozważamy możliwość pożyczenia pieniędzy. Z reguły interesujemy się wówczas dwoma najpopularniejszymi sposobami – pożyczką lub kredytem. Niestety, większość z nas nie wie czym właściwie różnią się te obie możliwości. Dlatego, w jak najprostszy sposób, wskażemy zbieżności i różnice.

Pożyczka – wyjaśnienie pojęcia, rodzaje, zbieżności i różnice

Pożyczka polega na udzieleniu przez instytucję albo osobę fizyczną określonej sumy pieniędzy lub przedmiotu do rąk pożyczkodawcy na czas określony lub nieokreślony. Przedmiotem umowy mogą być rzeczy, co właśnie odróżnia ją od kredytu.

Jest to umowa konsensualna, co oznacza, że wystarczy, aby dwie strony pożyczkobiorca i pożyczkodawca złożyli zgodne oświadczenia woli i to wystarczy. Dopiero, gdy kwota przekracza 1000 zł, pożyczka powinna zostać udokumentowana. Może być odpłatna (wtedy należy zwrócić ją wraz z odsetkami) albo nieodpłatna, oddajemy tyle ile pożyczyliśmy – co jest kolejną różnicą pomiędzy nią, a kredytem. Ten zawsze jest odpłatny i zawsze musimy udzielić informacji na co będą wydawane pieniądze. W przypadku pożyczki nikogo to nie interesuje. Konsekwencją zawarcia umowy pożyczki jest przeniesienie własności przedmiotu stanowiącego pożyczkę na biorącego.

Są dwa szczególne rodzaje pożyczek – bankowa i konsumencka. Ta pierwsza podlega przepisom prawa bankowego i przedmiotem jej mogą być wyłącznie pieniądze i zawsze wystąpią odsetki. Z kolei, pożyczka konsumencka to taka, w której dowolny przedsiębiorca udziela pożyczki w formie finansowej bądź rzeczowej, nie zawsze pobierając odsetki. W obu przypadkach niezbędne jest zawarcie umowy na piśmie. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest pożyczka przez Internet w Mini-Credit.pl

Kredyt – wyjaśnienie pojęcia, rodzaje, zbieżności i różnice

Przyglądając się kredytom, można zauważyć, że jest ich kilka rodzajów. Najszerszą formą jest kredyt bankowy zawierany pomiędzy bankiem a kredytobiorcom w formie pisemnej na określony cel, do spłacenia w określonych ramach czasowych. Bank zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę, a biorący zwrócić pożyczoną sumę wraz z odsetkami i prowizją w określonym trybie i czasie.

Ciekawą formą jest kredyt konsumpcyjny, który jest kredytem bankowym udzielanym na konkretną potrzebę, spłaty są indywidualnie ustalane z bankiem. Zabezpieczeniem spłaty są z reguły dochody  zaciągającego kredyt lub poręczenia innych osób. Jest też kredyt gotówkowy, na konkretny cel – w całości wypłacany w gotówce.

Reasumując, pożyczkę można zaciągnąć bez podania celu. Udzielone nam w ten sposób środki nie zawsze muszą być w formie pieniężnej, a mogą być w formie rzeczowej. Umowa pożyczki może być pozbawiona odsetek i zaciągnięta, albo na czas określony albo nie. Z kolei kredyt, niezależnie od rodzaju, pobieramy na konkretny cel i zawsze wypłacany jest w formie gotówkowej, nigdy rzeczowej. Zawsze mamy określone odsetki i prowizję dla banku, a także czas, w którym mamy go spłacić. Znając różnice, łatwiej będzie nam wybrać produkt, który jest dla nas bardziej odpowiedni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here