Urlop szkoleniowy na studia podyplomowe MBA

W niektórych sytuacjach pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy – pod warunkiem, że to pracodawca wyrazi zgodę na studia lub kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe lub sam sfinansuje dokształcanie się pracownika. Z urlopów szkoleniowych korzysta m.in. wielu uczestników studiów MBA, ponieważ zdobywana tam wiedza realnie wpływa na poszerzenie wiedzy i umiejętności pracownika.

Urlop szkoleniowy: kiedy przysługuje?

Urlop szkoleniowy oraz zwolnienie od obowiązków służbowych przysługują co do zasady pracownikom, którzy w ramach studiów lub kursu podnoszą swoje kwalifikacje, a dokształcanie odbywa się za zgodą lub namową pracodawcy.

Urlop szkoleniowy jest płatny i pracodawca udziela go w dni, które są dla pracownika dniami pracy. Tym samym z urlopu szkoleniowego nie skorzystają osoby, których zajęcia i egzaminy odbywają się w dni, w które i tak nie wykonują obowiązków zawodowych. Ewentualne zwolnienie pracownika od obowiązków służbowych w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w zajęciach jest niezwykle istotne m.in. dla słuchaczy MBA – np. podstawą ukończenia studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej jest uczestnictwo w minimum 80 proc. wszystkich przewidzianych w programie zajęć. O organizacji i formie zajęć MBA można przeczytać na https://www.studiamba.wsb.pl/dlaczego-mba/organizacja-i-forma-zajec.

Minimalny wymiar urlopu szkoleniowego to 6 dni (dla pracownika, który przystępuje do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) lub 21 dni (w ostatnim roku studiów – dla osób przygotowujących pracę dyplomową oraz przystępujących do egzaminu dyplomowego). Tym samym uczestnikom studiów podyplomowych MBA przysługuje 21 dni urlopu szkoleniowego.

Osoba uprawniona do urlopu szkoleniowego musi jednak pamiętać, by złożyć odpowiedni wniosek – inaczej urlop przepadnie, zwłaszcza, że powinien być wykorzystywany w związku z egzaminami i zajęciami na uczelni lub w szkole.

Co ważne, urlop szkoleniowy przysługuje bez względu na staż pracy – liczy się jedynie to, by pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz by jego dokształcanie się odbywało się z inicjatywy pracodawcy lub przynajmniej za jego zgodą.

Uczestnicy programu MBA mogą liczyć na dodatkowe ułatwienia

Pracodawcy na ogół chętnie zgadzają się, by ich pracownik podjął studia MBA, dlatego większości uczestników tego programu przysługuje urlop szkoleniowy, który pozwala na uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie się do egzaminu dyplomowego. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że uczestnicy programu MBA w WSB mogą w każdej chwili liczyć na dokładne informacje z Biura Programu MBA czy wsparcie opiekuna grupy – np. w sytuacji, gdy pracodawca nie wyrazi zgody na podjęcie studiów, a uczestnikom nie będzie z tego powodu przysługiwał urlop szkoleniowy.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here