Kiedy powinniśmy skorzystać z usług adwokata

Prowizja w wielu przypadkach stanowi naprawdę sporą część całkowitych kosztów kredytu. Jest to główny powód, dla którego możesz zastanawiać się, czy warto ubiegać się o jej zwrot. W 2019 roku zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który określił, że przy wcześniejszej spłacie kredytu, kredytobiorcy przysługuje prawo do uzyskania zwrotu prowizji, ubezpieczenia oraz odsetek z nim związanych. Wobec tego masz pełne prawo do ubiegania się o zwrot kosztów, a bank powinien Ci to w pełni umożliwić.

W jaki sposób możesz uzyskać zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu?

W celu uzyskania zwrotu z banku, w pierwszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek do banku. Bardzo pomocne w całym procesie okazuje się wsparcie kancelarii adwokackiej, która sprawnie i bezstresowo Cię przez niego przeprowadzi. Zdarza się, że kredytodawca posiada zmieszczony na stronie internetowej specjalny wniosek, wówczas wystarczy go uzupełnić wymaganymi informacjami. Jeżeli natomiast Twój wierzyciel nie udostępnił gotowego dokumentu, możesz przygotować go sam lub skorzystać z pomocy adwokata.

Jakie dane powinny znaleźć się w treści wniosku o zwrot prowizji bankowej?

Jedyne wymagane dane, które musisz zawrzeć, przygotowując wniosek to:

  • dane osobowe oraz kontaktowe klienta
  • dane banku
  • numer i datę zawarcia umowy
  • informację, dotyczące formy zwrotu kosztów i numer rachunku bankowego, na który pieniądze mają zostać zwrócone
  • termin zwrotu

Wykorzystanie w treści przepisów prawnych dodatkowo zwiększy szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Warto wobec tego nadmienić podstawy prawne, jaką jest wyrok TSUE C – 383/18 oraz art. 49 Ustawy o Kredycie Konsumenckim. Wyrok TSUE określa również, że jako kredytobiorca, nie musisz dołączać do wniosku żadnych innych dokumentów.

Co zrobić, jeśli wniosek o zwrot prowizji zostanie odrzucony?

W takiej sytuacji masz pełne prawo zgłoszenia sprawy do właściwego sądu. Pamiętaj przy tym, że mimo dużych szans na wygranie takiej sprawy, będzie ona się wiązać z dodatkowymi kosztami, a także dość długim czasem oczekiwania. Możesz także zwrócić się w tej sprawie do Rzecznika Finansowego, którego interwencja może zmobilizować kredytodawcę do ponownego rozpatrzenia wniosku.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią adwokacką „Wieniawska Adwokaci”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here