Czy leasing na maszyny rolnicze się opłaca?

Leasing jest formą finansowania różnego rodzaju zakupów, która już od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Również rolnicy decydują się na nabycie sprzętu rolniczego w taki właśnie sposób. Warto bowiem mieć na uwadze, że niektóre maszyny rolnicze są bardzo drogie, a ich ceny potrafią sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Niewielu rolników stać na taki zakup za gotówkę, a przecież posiadanie odpowiedniego sprzętu jest niezbędne do pracy i rozwoju gospodarstwa.

Leasing na maszyny rolnicze alternatywą dla kredytu bankowego

Leasing to dobra alternatywa dla kredytów bankowych, ale podstawą w podjęciu decyzji, co do formy finansowania jest oczywiście sytuacja podatkowa oraz finansowa danego gospodarstwa rolnego. Dlatego przed podjęciem decyzji leasingu, należy przeanalizować kilka istotnych kwestii. I tak, przede wszystkim trzeba dokonać analizy ekonomicznej gospodarstwa rolnego, biorąc pod uwagę m.in.:
• brak zadłużenia wobec budżetu państwa, czyli składki KRUS,
• podatek rolny,
• ilość rat leasingowych i możliwości regularnego uiszczania opłat leasingowych.

Leasing maszyn rolniczych jest tak naprawdę dla wszystkich, i dla tych, którzy już od dawna prowadzą gospodarstwa rolne, jak również dla „młodych” rolników. Bardzo często jest to też jedyna forma wsparcia finansowego, na którą mogą sobie pozwolić rolnicy.

Należy jednak pamiętać, że banki, chcąc ograniczyć własne ryzyko, najczęściej wymagają przynajmniej półrocznej historii działalności, choć teoretycznie leasing jest możliwy już od 3 miesiąca funkcjonowania produkcji rolnej.

Komu przysługuje leasing maszyn rolniczych?

Leasing na maszyny rolnicze jest skierowany do wszystkich rolników, ale najbardziej jest opłacalny w przypadku rolników, którzy:
• ubiegają się o leasing po raz pierwszy,
• są tzw. czynnymi płatnikami VAT,
• są właścicielami gospodarstwa niemającego strat podatkowych,
• chcą zawrzeć umowę leasingową na dłuższy czas,
• chcą sfinansować nowy sprzęt rolniczy,
• chcą zakupić sprzętu o wysokiej wartości,
• planują zaliczyć jednorazowo wpłatę wstępną w koszty przychodu bądź też nie płacić jednorazowo w miesiącu zakupu podatku VAT,
• chcą, by podatek VAT został naliczony od całej wartości przedmiotu leasingu oraz odsetek, już w pierwszym miesiącu umowy

Czy leasing na maszyny rolnicze się opłaca?

Mówiąc o leasingu należy pamiętać, że na rynku finansowym funkcjonują dwie podstawowe jego formy:
• leasing operacyjny – jest rozpowszechniony, dlatego że leasingobiorcy, którzy są płatnikami VAT, każdą ratę (czyli kapitał i odsetki) mogą wykazać jako koszt uzyskania przychodu;
• leasing finansowy – w tym przypadku podatek VAT płaci się z góry, zaś w koszty uzyskania przychodu udaje się „wrzucić” wyłącznie odsetki.

A zatem, leasing finansowy może opłacać się rolnikom, którzy:
• chcą podpisać umowę leasingową na krótki czas,
• rozliczają się na zasadach zryczałtowanego podatku,
• planują wnieść nieco większy wkład własny w finansowanie zakupu maszyn rolniczych.

Leasing operacyjny jest najbardziej opłacalny rolnikom, którzy:
• są czynnymi płatnikami VAT,
• posiadają gospodarstwo rolne, które nie ma strat podatkowych,
• po tę formę finansowania zakupu maszyn rolniczych sięgają po raz pierwszy,
• chcą, by podatek VAT był naliczony od całej wartości przedmiotu leasingu, jak również od odsetek, już w pierwszym miesiącu funkcjonowania umowy,
• planują zawrzeć umowę leasingową na dłuższy okres czasu,
• chcą jednorazowo wliczyć opłatę wstępną w koszty uzyskania przychodu lub jednorazowo nie płacić podatku VAT w miesiącu zakupu.

Decydując się na leasing na maszyny rolnicze, warto pamiętać, że naliczony podatek VAT obniża podatek należny od rolnika. Co więcej, limit odpisu podatku VAT od maszyn rolniczych może wynieść maksymalnie 12 tysięcy złotych.

Leasing maszyn rolniczych – większa płynność finansowa

Podpisanie umowy leasingowej w praktyce wiąże się z minimalnym zaangażowaniem środków własnych, a to sprawia, że ta forma finansowania jest bardziej dostępna niż kredyt, zwłaszcza dla rolników, którzy nie dysponują dużym kapitałem początkowym. Warto również wiedzieć o tym, że maszyny rolnicze, które zostały wzięte w leasing, nie zaliczają się do tzw. środków trwałych, a więc nie obciążają płynności finansowej gospodarstwa rolnego. Wszelkie koszty wynikające z użytkowania sprzętu pokrywane są z bieżących przychodów. Banki i firmy pozabankowe często przewidują finansowanie nawet do 100 procent wartości maszyny rolniczej, w tym nawet na okres 10 lat i to bez wnoszenia wkładu własnego.

Niektórzy leasingodawcy zapewniają również możliwość finansowania podatku VAT przez cały okres obowiązywania umowy.

Leasing na maszyny rolnicze – oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości rolników

Leasing na maszyny rolnicze przede wszystkim charakteryzuje się indywidualnym podejście do klienta. Każda z ofert jest starannie analizowana i dobierana do danej sytuacji. Banki i inne instytucje leasingowe uwzględniają sytuację finansową oraz oczekiwania poszczególnych rolników, ubiegających się o leasing na maszyny rolnicze. Dlatego też wysokość rat z zasady dostosowuje się do cyklu produkcyjnego, po to by zapewnić optymalną oraz wygodną spłatę zobowiązania. Z tego też powodu bierze się pod uwagę cykliczną sprzedaż żywca, a także terminy zbiorów.

Rolnicy, którzy decydują się ma zakup maszyn rolniczych w formie leasingu mogą wybrać częstotliwość spłaty spośród różnych wariantów: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub sezonowych. Taki elastyczny harmonogram opłacania należności na rzecz leasingodawcy jest największą zaletą leasingu dla rolników, a przy tym świadczy on o zrozumieniu specyfiki danej działalności rolniczej oraz trudności wynikających z dokumentowania regularnych przychodów.

Podsumowując, leasing na maszyny rolnicze jest wyjątkowo opłacalnym sposobem na pozyskanie sprzętów, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Przedmiotem takiej umowy mogą być różne urządzenia, w tym nowe jak i używane, takie jak: traktory, kombajny sieczkarnie itp.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here