Integracja firmowa na Mazurach - jak zorganizować ciekawą integrację?

Integracja firmowa, to pojęcie, które w polskiej świadomości zostało w pewnym sensie zdekonstruowane jako nieustająca impreza dla pracowników, która jest sponsorowana przez ich szefów. Tymczasem prawidłowo zorganizowana integracja może przynieść same korzyści zarówno pracodawcom jak też pracownikom i wbrew utartym schematom nie ma nic wspólnego z nieustannym spożywaniem alkoholu w niekontrolowanej formule.

Gdzie zorganizować integrację?

Sama integracja powinna się odbyć w jasno określonym miejscu. Dobrym wyborem są tutaj Mazury. Powodów takiej decyzji należy szukać w stosunkowo dobrym skomunikowaniu tej części kraju z najważniejszymi metropoliami oraz bardzo dobrą bazą hotelową, która tworzona była co prawda pod kątem samych turystów, ale jest doskonale dostosowana do odwiedzin zorganizowanych grup pracowników.

Sam wyjazd powinien być tak zorganizowany, żeby na miejsce dotrzeć jak najszybciej a tym samym mieć pewność, że ilość dni przeznaczonych na wyjazd w jak największej ilości zostanie poświęcona samej integracji. Zakwaterowanie powinno się odbywać w dwu lub czteroosobowych pokojach. Taka formuła sprzyja lepszej integracji i zrozumieniu pracowników, a jednym z takich miejsc, w którym warto zorganizować integrację są Mazury – www.hotelstbruno.pl/oferta-dla-firm/integracje-dla-firm

Zapełnienie czasu pracowników

Kolejnym aspektem jest zapełnienie czasu dla samych pracowników. Integracja polegająca na spotykaniu się jedynie na posiłkach i pozostawienie czasu wolnego przez cały okres wyjazdu, jest zwyczajnie pozbawiona jakiegokolwiek sensu. Sama idea integracji sprowadza się bowiem do tego, aby zespół pracował jak najbardziej wydajnie, a żeby to osiągnąć, musimy sprawić, że samu pracownicy poznają się, zintegrują, a my będziemy w stanie w trakcie współdziałania czy rywalizacji, dostrzec ich słabe oraz co najważniejsze mocne strony. Aby to było możliwe, musimy podjąć się organizacji zadań, których istotą jest albo rywalizacja, albo współdziałanie. W tego typu technikach najczęściej wykorzystuje się oczywiści gry. Może to być paint ball, zawody w siatkówkę czy rywalizacja oparta na ściganiu się, podchodach lub wypełnieniu pewnego zadania. Naczelną zasadą jest stworzenie takiej atmosfery, aby sama rywalizacja nie przybrała jednak chorobliwej, a co gorsza niebezpiecznej formuły. Ekipa pracowników powinna zostać podzielona tak, aby osoby, które najwięcej czasu spędzają ze sobą w firmie, znalazły się jednocześnie w jednej drużynie, a nie broń boże, rywalizowały ze sobą. Chyba że naszym celem jest wyłonienie lidera, ale zabieg ten jest wysoce ryzykowny i nie do końca uznawany za najskuteczniejszy i najlepszy w perspektywie współpracy zespołowej. Lider zespołu powinien bowiem wyłonić się sam i im bardziej będzie to proces naturalny, tym większe korzyści taki układ przyniesie samej firmie.

Jak obserwować pracowników?

W trakcie samej integracji jednakowo tej gdzie pracownicy spędzają czas, wspólnie współzawodnicząc i współpracując, jak też, kiedy pozostają do dyspozycji samych siebie, należy ich obserwować celem wyszukiwania cech, które nie są widoczne podczas rutynowych prac biurowych. Dzięki temu być może uda nam się dostrzec u danej osoby potencjał, który nie został przez nią odpowiednio ujawniony, a dokładnie mówiąc „sprzedany”. Istnieją potencjalnie doskonali pracownicy, których jedyną wadą jest nieumiejętność zaprezentowania, a raczej zareklamowania samodzielnie własnych zalet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here