klauzule niedozwolone

Czy wiesz co zrobić, jeśli sytuacji jeśli w umowie znalazłeś podejrzany lub niedozwolony zapis? Bez obaw! Dzisiaj przekonasz się co zrobić z takim problemem. Wiele osób myśli, że ma jedynie dwa wyjścia. Pierwsze to zgodzenie się na umowę dotyczącą towaru lub zrezygnowanie z niego. Pole do negocjacji jest tak naprawdę niewielkie lub zerowe. Całe szczęście nie jesteśmy, aż tak ograniczeni w tym temacie. W przypadku kiedy sprzedawca narzuca niekorzystne klauzule, Ty jako klient możesz zareagować i sięgnąć po pomoc. Czym dokładnie są klauzule niedozwolone? Co zrobić przy takim problemie? Sprawdźmy to!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/klauzule-niedozwolone-w-umowach-jak-sobie-z-nimi-radzic/ 

Klauzule niedozwolone – czyli jakie?

Według kodeksu cywilnego postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.

Przykładami mogą być klauzule wyłączające odpowiedzialność właściciela za niewykonanie lub nienależyte wykonanie lub niewykonanie powierzonego zobowiązania.

Co zrobić z niedozwoloną klauzulą?

Na początku, kiedy zobaczymy niedogodność powinniśmy zwrócić uwagę sprzedawcy. Jeżeli nie wyraża on zgody na zmianę kwestionowanych punktów kontraktu, najlepiej jest zmienić kontrahenta.

Co w momencie kiedy umowa została już przez nas podpisana? W takim przypadku, jeśli umowa zawiera niedozwolone postanowienia to nie jest ona dla nas wiążąca. Rejestr klauzul niedozwolonych możemy znaleźć na stronie rejestr.uokik.gov.pl. Jest to baza postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co w przypadku klauzuli niedozwolonej może zrobić UOKiK?

Jest jeszcze jedno rozwiązanie. Możemy powiadomić o takim zdarzeniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorcę niedozwolonego postanowienia wzorca umowy. W takim wypadku jesteśmy dopuszczeni w charakterze zainteresowanego do udziału w postępowaniu w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. W zawiadomieniu do Urzędu powinniśmy napisać lub podjąć próbę kontaktu z przedsiębiorcą w celu usunięcia kwestionowanego postanowienia ze wzorca umowy. 

W rezultacie postępowania w sprawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone jest wydanie decyzji administracyjnej.

W decyzjach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogą zostać zawarte środki usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki przedsiębiorcy. W takim przypadku grozi także kara pieniężna.

Pomocy możemy również szukać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Zobacz też: http://www.bystroglow.pl/jak-poradzic-sobie-z-zatorami-platniczymi/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here